Yrityksen strategia yksinkertaisesti

Yrityksen strategia voidaan laatia ja toteuttaa yksinkertaisesti. Tällä sivulla kerromme keskeisistä yrityksen strategiantyön osioista. Osioissa on myös myös linkit syventävään tietoon. 

1. Mikä on strategia?

Mikä on strategia? Strategian yksinkertainen määritelmä on 

Suunnitelma MITEN etenemme”. 

Merkitys suunta sektori

Organisaation strategia on loppujen lopuksi varsin yksinkertainen asia, vaikka sen luonti on kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Monessa strategiakirjassa strategia on aivan turhaan mystifioitu. Suuremman yrityksen strategia ei ole kiteytyessä muodossa sen kummempi kuin PK yrityksen strategiakaan. Yritysstrategia kannattaa kiteyttää yhdelle sivulle, jotta on helpompaa ymmärtää mitä strategia sisältää ja mitä yrityksen strategia tarkoittaa itselle. Strategia tulee konkretisoitua arkeen – puhutaan arkisesta strategiasta – jolloin lyhyemmän aikavälin tekeminen on strategian mukaista taktiikkaa.

2. Strategiamalli

Strategiamallin kolme luuppia 

Strategiamalleja on useita ja ne toimivat eri tavoilla. Tässä yksinkertainen strategian suunnittelumalli, jossa kolme luuppia pyörii jatkuvasti toisiinsa kytkettynä kuin olympiarenkaat. Pyöriminen siksi, että yrityksen strategian tulee olla ketterä, jotta se jatkuvasti päivittyy markkinatilanteen mukaan.

Strategiamalli strategiamatkalle

Suuntaamme. Strategiamallin ensimmäisessä luupissa strategia suunnataan, eli luodaan. Isompi strategian päivitys tehdään harvemmin, mutta sen tavoitteita pitää ketterästi katselmoida useammin, esimerkiksi kvartaaleittain strategiakokouksessa. Silloin pohditaan liiketoimintaa: mikä on tavoitteiden toteutuksen tila, mitä on tapahtunut markkinoilla, mitä asiakkaat sanovat, tarvitseeko tavoitteita muuttaa, tarvitaanko uusia tavoitteita? Tehdään johtopäätös mihin meidän tulee seuraavaksi fokusoida. Alla lisää strategian suunnittelumallin vaiheista.

Johdamme. Toinen luuppi, on strategian johtaminen. Jos toteutus ei käynnisty konkreettisesti ja heti, koko strategia jää helposti torsoksi. Johtamisessa päätetään vastuut, seurataan tehtävien edistymistä, ratkaistaan konkreettisia haasteita, priorisoidaan töitä ja varmistetaan resursointi. 

Teemme. Kolmannessa luupissa, Teemme-vaiheessa, tapahtuu päivittäinen operatiivinen tekeminen. Aistitaan asiakkaiden tarpeita ja reagoidaan nopeasti. Tämä on arkityötä. Tärkeää on kuitenkin, että tekemistä johdetaan tehokkaasti edellisessä luupissa ja että suunta on ykkösluupin strategian mukainen. Luuppien tulee siis olla kytkettyjä ja vaikuttaa toisiinsa. 

Yrityksen strategian kolme luuppia toimivat yhdessä

Usein strategiamallilla tarkoitetaan vain strategian laatimista, suuntaamisvaihetta. Mutta kilpailukykyisempi tapa ajatella on ymmärtää, että menestyksekäs strategiamatka syntyy vasta kun kaikki kolme luuppia toimivat yhdessä. Voit lukea lisää strategiamatkasta blogistamme

Miten sitten yrityksen strategia kannattaa ykkösvaiheessa luoda? Malleja ja koulukuntia on tietenkin monta, mutta alla varsin raikas etenemistapa, jota olemme menestyksekkäästi käyttäneet fasilitoinnissamme. Kuvassa kukin boksi on työpaja, jossa nykyajattelua haastetaan eri suunnista. Työpajoissa priorisoidaan ajatuksia johtopäätöksiksi, jotka lopuksi luovat pohjan strategian koville valinnoille.

Hyvä strategiamalli haastaa ajattelua. Unelmointi. Brutaali arki. Paranoia. Strategian valinnat. Uskomukset. Hallituksen Strategian linjaukset.

Tässä strategiamallissa ideana on hallituksen linjausten pohjalta haastaa nykyajattelun uskomuksia, analysoida trendit, unelmoida tulevasta, purkaa brutaalin todellisuuden rajoituksia, ja myös olla vainoharhainen Paranoia-osioissa. Johtopäätökset priorisoidaan ja ne ryhmitellään fokusalueiksi ja tavoitteiksi,  strategian valinnoiksi. Lue lisää kovista valinnoista.

3. Strategiaprosessi – strategiatyön vaiheet

Yrityksen strategia yksinkertaisesti? No mitkä sitten ovat strategiatyön vaiheet? Mikä on meille sopiva yrityksen strategiaprosessi? Mahdollistaako teknologia yrityksen strategian laatimisen uudella paremmalla tavalla? Ketkä otetaan mukaan pohdintaan? Mitä vaihtoehtoisia tapoja on olemassa? Miten strategian analyysi tehdään? Voidaanko osallistavalla strategiaprosessilla välttää strategian koulutus henkilöstölle? Minkälainen on tämän päivän hyvä strategia prosessi?

Kiitos teknologian, strategiatyö organisaatiossa kannattaa tehdä eri tavalla kuin ennen. On olemassa valmisteluvaihe, jossa päätetään miten lähdetään strategiaa tekemään. Valmisteluvaihe saa usein aivan liian vähän huomiota.  Siinä tehdään usein liiankin nopeasti strategiaprosessin valinta, jopa 30 sekunnissa. 

Tässä kolme strategiaprosessin arkkityyppiä:

Strategiamalli, jossa kolme strategiaprosessin arkkityyppiä

Vältä jalkautus!

Vältät ”jalkauttamisen”, kun otat mukaan laajan joukon ihmisiä tehokkaisiin lyhyisiin digityöpajoihin alusta alkaen. Silloin et saa vain jalkoja, vaan ”päät” ymmärtävät strategian ajatuksen ja toteutus alkaa korvien välissä heti työpajoissa. Yhteiset helpot digivälineet mahdollistavat ajatusten keruun kaikilta paljon pienemmin kustannuksin kuin strategian ”myynnin” perinteisessä jalkauttamisvaiheessa. Voitte priorisoida ehdotukset yhdessä. Johto on tietenkin mukana, he vaikuttavat keskustelun kulkuun ja toki heillä on viimeisin sana. Ihmiset innostuvat, kun heidän ajattelua arvostetaan ja he ymmärtävät mikä strategian juju on. Strategia on kaikille tärkeä, koska sillä varmistetaan palkanmaksukyky!

Strategian luomisvaiheen voi toteuttaa eri tavoin. Tässä kolme vaihtoehtoista mallia:

Strategiatyö, strategiaprosessi. Osallistava strategiaprosessi.

Vaihtoehtoisia strategiaprosesseja

Klassinen vuosistrategiaprosessi. Tässä mallissa johto tekee yrityksen strategiatyön. Johto analysoi markkinatilannetta, trendejä, kilpailijoita ja asiakkaiden tarpeita strategiatyöpajoissa. Tehdään johtopäätökset ja kovat valinnat. Strategia puristetaan kasaan johtoryhmässä. Sitten pidetään tiedotustilaisuus ja toivotaan, että strategia jalkautuu. Usein implementointivaihe jää ikävä kyllä tässä tavassa puutteelliseksi, kun lyhyen aikavälin haasteet jyräävät strategian. 

Kevyt strategiaprosessi kyselyillä. Toinen tapa on nopeuttaa työtä käyttämällä kyselyitä ja jalostamalla vastaukset kiteytettyyn muotoon. Analysointivaihe on sama kuin edellisessä, mutta työ tehdään kevyemmin käyttäen kyselyitä. Tässäkin tavassa henkilöstö otetaan mukaan vasta kun strategia on luotu. 

Strategiaprosessi varhaisella henkilöstön osallistamisella.  Kolmas tapa on ottaa henkilöstö mukaan alusta alkaen. Tässä nimenomaan hyödynnetään kyselyitä ja saadaan laaja joukko ajattelemaan miten tulee edetä. Työpajoissa vedetään johtopäätökset kyselyjen vastausten perusteella. Mutta ero edellisiin on siinä, että henkilöstölle näytetään puolivalmis tulos jo ennen lopullisia valintoja. Pyydetään kommentit. Lopuksi viilataan strategiaa vielä yhdessä. Kun strategia sitten hyväksytään hallituksessa, on henkilöstöllä jo tunne, että he ovat olleet luomassa strategiaa – se on heidän strategia. He ymmärtävät mistä on kysymys eikä tarvitse jalkauttaa, kun sekä päät että jalat ovat jo mukana.

Strategiatyön fasilitointi 

Jotta yrityksen strategia luodaan yksinkertaisesti, strategiatyön fasilitointia tehostetaan myös oleellisesti. Digityövälineiden avulla fasilitoinnin menetelmät ovat kehittyneet kovasti. Niillä on mahdollista kasvattaa ja levittää strategista kyvykkyyttä. Yhdistämällä kyselyitä ja strategiatyöpajoja organisaation strategian laatimisessa voi yrityksen strategian luomista sekä nopeuttaa että helpottaa strategiaprosessin eri vaiheissa.

Strategian luominen voi olla todella innostava kokemus koko porukalle. Innostus on ratkaisevan tärkeä strategian toteutuksessa. Jos ja kun haluat saada uudenlaista otetta strategiatyöskentelyyn, on strategia konsultin käyttö suositeltavaa. Strateginen konsultointi on asiantuntijatehtävä. Kun prosesseja on tehnyt satoja, on oppeja väkisinkin kerääntynyt. Saat oleellisen parannuksen strategiatyöskentelyn lopputuloksen laatuun – avainasia yrityksen menestymisesessä – jolloin investointi maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

4. Strategiakartta ja mittarit

Strategiakartta on hyödyllinen asia. Se kiteyttää strategian lyhyeen muotoon yhdelle sivulle. Me kutsumme sitä Strategy 1Pageriksi. Siihen kiteytetään yrityksen Visio ja Missio, jotka mielellään yhdistetään yrityksen Suureksi Tehtäväksi, Purposeksi. Sivulle tulee myös taloudelliset päämäärät, Fokusalueet ja niiden läpimurtotavoitteet. 
Strategiakartta, Strategy 1Pager, ketterä strategia, hyvä strategia

Moni pohtii mikä ero on yrityksen liikeidealla ja strategialla. Mielestämme kyse on samasta asiasta. Hyvä strategia on sekä liikeidea että strategia. Se kertoo mitä tehtävää varten olemme olemassa asiakkaiden silmissä ja mikä on suunnitelmamme edetä tulevaan. Strategiakartta yhdellä sivulla helpottaa sekä strategian ymmärtämistä että sen ketterää päivittämistä. 

Strategian digitaulu. Kun lisäksi siirrät yhden sivun strategian digitaululle, pois excelistä ja powerpointista esimerkiksi Trelloon, saat elävän strategian, elävän strategiakartan. Johtamiskokouksissa tarkastelette karttaa ja päivitätte eri hankkeiden etenemisen tilan. Silloin strategian toteutus tulee näkyväksi, saat strategialle mittarit.

Yrityksen strategian mittarit yksinkertaisesti

Strategian mittareissa kannattaa erotella kaksi vaihetta. Niin kauan kuin kehitysprojekti on käynnissä, sitä seurataan vain liikennevaloilla: ollaanko aikataulussa (vihreä), jäljessä (keltainen) vai onko suuria haasteita (punainen). Kun kehitysprojekti on valmis, voidaan prosessia mitata muilla numeraalisilla mittareilla. Esimerkiksi kun autoa rakennetaan, ei vielä kilometriviisari värähdä, mutta rakentamisen tilaa voidaan mitata liikennevalolla suhteessa suunnitelmaan. Strategian mittareita on helposti paljon niiden muodostaessa puumaisen rakenteen ja se on ihan ok. Mutta yhdellä toiminnolla, tiimillä, ihmisellä, ei tietenkään pidä olla muuta kuin muutama keskeinen mittari, jolla työprosessin toimivuutta voidaan seurata. Silloin saadaan ainakin sitä!

Kehitysprojektien liikennevalot

Mittarihierarkia. Yrityksen tasolla on tyypillisesti kolmesta viiteen avainmittaria, KPI:tä, Key Performance Indikaattoria: liikevaihto, tulos, asiakastyytyväisyys, jne. Nämä purkautuvat sitten yksiköiden ja tiimien omiksi mittareiksi. Kaikilla on hyvä olla mittari, mutta jos luo liikaa mittareita, ihmiset eivät niitä käytännössä seuraa. Samoin jos mittarin lukema, eli data, on vaikeasti kerättävissä, mittari ei ole hyvä, se ei toimi. Hyvien strategia mittarien asettaminen on taitolaji…

Strategian toteutuksen aikana eri kehityshankkeita, läpimurtoja, mitataan liikennevaloilla. Kun käytät Excelin ja Powerpointin tilalla digitaulua, yhteistä työalustaa koko tiimille, liikennevalojen sytyttäminen ja kommentointi on helppoa. Kukin kertoo oman vastuunsa tilan yksinkertaisesti sytyttämällä oikean liikennevalon ennen kokousta. Jos valo on keltaisella tai punaisella, kirjataan lyhyt kommentti syystä taululle. 

5. Strategiatyökalut ja strateginen analyysi

Strategiatyökalu. Monelle strategiaprosessin työkalut on Powerpoint ja Excel. Markkinoilla on myös olemassa juuri strategiaan tehtyjä dedikoituja strategiatyökaluja. Oma suosikkimme on kuitenkin yleisväline, Trello, joka vielä peruskäytössä on täysin ilmainen. Ja peruskäyttö on tosi laaja. Trello ei pakota tiettyyn prosessin, vaan sen avulla voit luoda työskentelyalustan, joka sisältää juuri teidän kulttuurin kielen ja ajattelutavan. 

Miten strateginen työkalu toimii?

Käytännössä Trello toimii strategia työkaluna näin: jokaiselle työkokoukselle luodaan oma Trello-taulu. Kukin osallistuja voi kirjata omat näkemyksensä taululle strategiaprosessin kaikissa vaiheissa. Taulussa on sarakkeita ja niihin voi lisätä ”post-it” kortteja. Mutta ero Post-it-lappuun on suuri, koska Trellon kortille voi tallettaa paljon. Kortin etupuolella on otsikko, mutta klikkaamalla aukeaa sen takapuoli. Takapuolelle voi kirjata kuvauksen, tehdä listoja, tallettaa kuvia ja tiedostaja sekä käydä kirjoitettua keskustelua. Ryhmätöissä ryhmät voivat kirjata omat näkemyksensä omille korteilleen. Voidaan äänestää vaihtoehdoista, priorisoida ajattelua. Kun kokous on päättynyt, kaikki on dokumentoitu! Ei odottelua puhtaaksikirjoittamisesta.  
 

Visuaalisuus. Trellon etu on myös sen visuaalisuus. Taulun ulkonäkyä voi rikastuttaa korteilla olevilla kuvilla. Trellon väritarroja voi käyttää liikennevaloina. Tosi kätsyä. Ihmiset oppivat käytön kokouksen aikana ihan vaan tekemällä. Ei tarvita kursseja. 

Miro, Trello ja Teams. Kun Trellon yhdistää Teamsiin / Zoomiin, voi etäkokouksessa toimia itse asiassa monikertaisesti tehokkaammin kuin fyysisessä kokouksessa. Ryhmiin siirtyminen on nopeaa, voi tehdä lyhyitäkin 5-10 minuutin ryhmätöitä. Myös fyysisessä työpajassa kaikilla voi olla oma läppäri (tai puhelin) mukana ja työstää yhteistä kokoustaulua rinnakkain sen kautta. Suuri etu on se, että hiljaistenkin kommentit näkyvät. Niissä voi olla erittäin suuri kultajyvä. 

Yhteinen kirjoitusalusta. Olemme aktiivisesti käyttäneet Trelloa työpajoissa jo vuodesta 2016. En olisi ennen sitä ikinä uskonut kuinka tärkeä työväline yhteinen kirjoitusalusta voi olla. Ero Trellon ja Powerpointin luonteessa on suuri. Powerpoint ja Excel ovat kuitenkin luonteeltaan yksilön välineitä. Ppt on todella hyvä visualisoimaan lopputulosta, mutta Trello on paljon parempi kun yritetään porukalta saada ymmärrys mitä pitää visualisoida. Tiedon keruu ja jalostaminen on yhteisellä alustalla huomattavasti tehokkaampaa ja sujuvampaa. 

Yrityksen strategiatyön aloittaminen

Strateginen analyysi. Strategiatyö alkaa tyypillisesti ympäristöanalyysistä. Kerätään linjauksia hallitukselta ja kysytään henkilöstöltä näkemyksiä mitä markkinoilla tapahtuu. Analysoidaan trendejä, visioidaan tulevaa, pohditaan brutaalin arjen kehitysvelkaa, kartoitetaan uhkia ja kilpailijoiden tekemisiä.

Strateginen analyysi. Strategiset linjaukset, trendit, unelmointi, visio, brutaali arki, paranoia, kovat valinnat.

Kuva. Strateginen analyysi ja kovat valinnat.

Strategian analyysimenetelmät. Strategiaa voi tehdä monella tavalla. Alan kirjallisuus on täynnä esimerkkejä, eri tapoja, eri analyysimenetelmiä. Ajan oloon käytännön menetelmät tietenkin kehittyvät. Muutosnopeuden noustessa ei ole enää aikaa tehdä sellaisia pitkiä lineaarisia suunnitelmia, jotka vanhentuvat hetkessä. Tarvitaan sellaista strategista analyysiä, jota voi päivittää nopeasti ja joka on läpinäkyvää organisaatiolle. Ihmisten pitää olla osallisia, jota ymmärrys takaisi parempia arjen päätöksiä. Jatkuvasti kehittyvä yhteinen ymmärrys on ainoa asia, joka varmistaa kilpailukyvyn kehittymisen. 

Viitekehys. Strategian analyysimenetelmän ydin on viitekehys. Yllä esitetty analyysiviitekehys sisältää oleelliset osat. Menetelmän ydin on oletuksissa ja kysymysten laadussa. Kaikki strategiat perustuvat oletuksiin ja uskomuksiin. Sitten oikeat kysymykset prosessin eri vaiheissa nostavat pinnalle keskeiset tarvittavat valinnat. 

Kysely työvälineenä. Itse käytämme paljon nopeita ja varsin lyhyitä kyselyitä. Tätä kirjoittaessa suosikkivälineitämme on Zeffi.fi ja Mentimeter.com. Niiden avulla ja oikeilla kysymyksillä saamme jalostettua sekä hallituksen, johdon että henkilöstön näkemykset oikeista työstettävistä fokusalueista.

Strategian kovat valinnatKategorisoimme näkemykset ja priorisoimme ne Trellon avulla. Lopulta teemme johdon kanssa tarvittavat kovat valinnat ja testaamme ne vielä henkilöstön kanssa. Hallitus seuraa prosessia ja ottaa kantaa jo työn edetessä. Lopuksi hallitus hyväksyy strategian ja strategian toteutus alkaa.

6. Rdigo – fasilitoimme ja tuemme strategiatyötä

Rdigo Oy on strategia boutique ja perustettu 2007. Erikoisuutenamme on laajasti osallistava strategiaprosessi tehokasta digifasilitointia hyödyntäen. Olemme konsultoineet n. 150 yritystä.

Partnereitamme ovat Markus Westerlund, Erkki Kari-Koskinen, Veli-Matti Savo ja Oskar Westerlund. Tutustu meihin lähemmin täältä: Rdigo – Keitä olemme

Haastamme nykyajatuksia, viemme teidät aikamatkalle unelmoimaan tulevaa ja konkretisoimme tarvittavat vision rakennuspalikat. Paranoia-osuudessa tunnistamme uhat, kilpailijoiden kujeet ja teemme johtopäätökset vastaiskustanne. Keitämme kanssanne strategian kokoon yhdelle sivulle – Strategy 1Pagerille!

Erityisen innostuneita olemme koko työskentelyn ja lopputuloksen yksinkertaistamisesta – digillä sen voi tehdä  puolessa ajassa innostavasti! Teemme kanssanne strategian kovat valinnat asiakaslähtöisesti. Autamme teitä myös luomaan ketterän johtamismallin, jossa strategia toteutuu ilman että katse irtaantuu pallosta.

Strategia ei ole kertaponnistus vaan se on itse asiassa jatkuva matka, jännittävä ja inspiroiva strategiamatka tulevaan. Tee yritysstrategia yksinkertaisesti ja pistä Strategia tulille!

P.S ! Muista tilata viikottaiset minuuttivideomme sähköpostiisi, niin saat ensimmäisten joukossa parhaimmat strategiavinkkimme!

Rdigo on senioripartnerien strategia boutique. Erikoisuutena on laajasti osallistava strategiaprosessi tehokasta digifasilitointia hyödyntäen, nykyajatusten voimakas haastaminen, strategian yksinkertaistaminen ja ketterä strategian implementointi.

Markus Westerlund on Rdigon perustaja ja strategiakonsultti. Hän on 25 vuoden aikana fasilitoinut toistasataa strategiaprosessia, ensiksi asiakkuusstrategioita vuosina 1996-2007 Vectia Oy:n toimitusjohtajana ja vuodesta 2007 liiketoimintastrategioita Rdigossa. Corporate uransa hän teki Nokian palveluksessa ensin tietoliikennepuolella ja sitten IT puolella Nokia/ICL Datassa. Markus on DI.

Rdigo

Copyright 2021 – Rdigo Oy

2