2. Johdamme-vaihe, implementoinnin aloittaminen

Johdamme -vaiheessa strategian implementointi alkaa. Nyt resursoimme tekemistä. Kuka ottaa vastuun mistäkin tavoitteesta, ketkä kuuluvat sen toteuttajatiimiin? Tehokkainta työ on, jos tavoitteet ja niiden tekemiset ovat yhteisellä digitaululla. Tästä muodostuu konkreettinen johtamisväline, ohjaustaulu.

Strategiaprosessi. Strategian johtaminen. Strategian johdamme-vaihe.

Kannattaa siirtyä Powerpoint-johtamisesta digitauluversioon. Valmistelussa säästyy paljon aikaa, kun ei kaikkien tarvitse valmistella omia esityksiään. Vain liikennevalo oman tekemisen statukselle ja kirjoitettu kommentti perään! Esimiehet nauttivat tästä vaivan vähenemisestä.

Aluksi pitää rakentaa itse ohjaustaulu ja sopia johtamistapa. Hyvä uutinen on, että tämä onnistuu hyvinkin nopeasti. Sovitetaan Strategy 1Pager ohjaustaululle ja siirretään sen tavoitteet fokusalueiden alle.

Alatavoitteet ja resursointi

Strategiasivun (1Pager) tavoitteita kutsumme läpimurtotavoitteiksi. Ne ovat usein ylemmän tason tavoitteita. Ne tarvitsevat konkretisoinnin alatavoitteiksi, jotka sitten voidaan toteuttaa tekemisillä. Kaikki nämä kirjataan ohjaustaululle.

Päätetään kuka vastaa mistäkin. Vastuuhenkilö kerää työryhmän toteutukselle ja he suunnittelevat yhdessä tärkeimmät tekemiset.

Strategian ohjaustaulu, jossa tavoitteet ja tekemiset ovat silmien edessä johtamiskokouksissa.

Suosittelemme ketterää johtamistapaa: Mitkä työt alkavat nyt ja mitkä laitamme työpinoon odottamaan seuraavaa käynnistystä. Tehdään jatkuvaa priorisointia. Työpino on ihana asia, koska kun päätös heti alkavista töistä on tehty, ei tarvitse enää kantaa hartioilla koko työpinoa. Se jää odottamaan ja ihmisillä on kevyempi olla.

Usein luomme vielä kullekin läpimurtotavoitteelle omat taulut, jolloin pienemmätkin tekemiset saadaan paremmin näkyviin ja niiden toteutumista voidaan seurata liikennevaloin yhdellä näytöllä.

Priorisointi ja seuranta

Oleellista on, että tiimi joka kokouksessaan katselee ohjaustaulua yhdessä ja priorisoi tekemistä. Tarkistetaan liikennevalot, mikä on töiden tilanne: mitkä etenevät hyvin ja missä on viiveitä tai suurempia haasteita. Keskustellaan korjaavista toimenpiteistä ja pohditaan, miten tekemisiä pitää priorisoida. Tämä katseluväli vaihtelee tiimistä ja organisaatiosta toiseen. Nykyään suosittelemme 1-2 viikon katseluväliä. Pohdi oman tiimisi kokousväliä ja voisitko tehostaa sitä? Ohjaustaulun käytöllä katselmointi on niin helppoa ja nopeaa – kokous lyhenee.

Kaikkea ei voi tehdä samanaikaisesti vaan työt on laitettava tärkeysjärjestykseen, priorisoitava kuten aina. Ero on kuitenkin nyt se, että kun ohjaustaululla näkyy kokonaisuus yhdellä silmäyksellä hyvin visuaalisella tavalla. Kaikki voivat helposti päivittää taulua jopa yhtaikaa kokouksen aikana. Tilanne elää ketterästi silmien edessä. Käytännössä excel-suunnitteluvälineet ovat yhden ihmisen työkaluja ja niitä ei usein editoida kokouksen aikana. Siksi: Pois Excel-johtamisesta ja siirry digitaulu-aikaan!

Ehdotuksemme. Kun uusi strategia on valmis, implementoi se digitaululla. Rakenna visuaalinen työkalu strategian implementoinnille. Osallista tiimi seurantaan ja avaa sille tilanne. Se on hyvin motivoivaa. Voimme kertoa enemmän, jos asia kiinnostaa.

Markus Westerlund, CEO. Strategiakonsultti. Rdigo Oy, Founder.
Markus Westerlund 
050 67030
Erkki Kari-Koskinen Strategiakonsultti. Rdigo Oy. Senior partner
Erkki Kari-Koskinen
050 453 6547
Veli-Matti Savo. Strategiakonsultti. Rdigo Oy. Senior partner. Turku
Veli-Matti Savo, Turku
0400 688 535
Oskar Westerlund, Stradigo, Rdigo. Strategy Consultant.
Oskar Westerlund
050 375 3479

Rdigo

Keitä olemme Tietosuojaselosteemme Copyright 2019 – Rdigo

Laskutusosoite
Stenbergintie 27
02700 Kauniainen

Verkkolaskuosoite
003721208580
Operaattori: OpusCapita Solutions Oy
Operaattorin välittäjätunnus:
003721208580

Laskut sähköpostilla markus.westerlund@rdigo.com