Strategiakonsultti Rdigosta?

Strategiakonsulttimme erikoisalaa on haastaa nykyajattelua, uusia hallitustyötä ja löytää strategialle kova ydin, joka nostaa yrityksen kilpailuetua ja kykyä selvitä turbulensseista. Osallistamme laajan joukon ihmisiä kustannustehokkaasti digifasilitoinnilla hyödyntäen tekoälyä. Pitkän kokemuksemme kautta tunnemme strategian johtamisen tyypilliset haasteet, sekä niiden voittamisen tavat. Jalkautusta ei tarvita kun strategia luodaan yhdessä.

Rdigon tarina

Rdigo

Senior Power!

Tarinamme alkoi vuonna 2007, jolloin perustimme pienen, kokeneiden seniorien edelläkävijäputiikin strategian konsultointiin. Yli 10 vuotta konsultointifirman toimitusjohtajana oli opettanut Markukselle paljon ja nyt mielessä kutkutteli ajatus toteuttaa strategioita paljon nopeammin, puolessa ajassa ja aivan uudella tavalla.

Ajatus yksinkertaistamisen tärkeydestä kirkastui. Markus oli kyllästynyt ”ylihienoon” konsultointiin ja valtavaan materiaalimäärään raportoinnissa, se kun ei välttämättä nosta laatua yhtään – jopa päinvastoin. Ideana on toimia tiimalasi-mallin mukaisesti, kerätään ja tiivistetään.

Yksinkertainen kiteytys helpottaa muistamista. Syntyneestä tarinasta tiimit vievät strategian käytännön tasolle omassa toiminnassaan.

Rdigo nimi

Nimen keksiminen oli haastavaa, kaikki järkevät nimet tuntuivat olevan varattuja. Listattuamme liudan sanoja päädyimme latinan sanaan ”redigo” – minä uudistan, minä muokkaan. Kun vielä ruotsinkielen sana ”redaktör” tulee verbistä ”redigare”, alkoi pitkän latinan lukijakin innostua. Jotta webnimestä saataisiin .com loppuinen, piti sanasta vielä tiputtaa e-vokaali pois. Yrityksen nimeksi tuli Rdigo [lausutaan ”erdigo”].

Digifasilitointi innostaa – välineillä on väliä!

Toiminta sai heti vauhtia. Työ oli käytännönläheistä ja asiakkaita oli kiitettävästi alusta alkaen. Yksinkertaisuuden viesti otettiin hyvin vastaan. Fokuksemme on strategian laittamisessa tulille. Olemme digisenioreita! Kokemus on osoittanut, että ”välineillä on väliä”. Välineet tuovat tietoa ja tieto parantaa ajattelun laatua. Siksi olemme miltei pakkomielteisiä uusien välineiden tuomisesta konsultointiin. Teemme digiworkshoppeja ja autamme yrityksiä implementoimaan strategian helppoja digivälineitä hyödyntäen. Olemme palvelleet yli 150 asiakasta, eri toimialoilla yli 20 maassa.

Miksi Rdigo?
Strategiakartta, Strategy 1Pager, ketterä strategia, hyvä strategia

Laita strategia tulille – Igniting Strategies

Pitkän kokemuksemme kautta tunnemme strategian johtamisen tyypilliset haasteet, sekä niiden voittamisen tavat. Asiakkaamme ovat kiittäneet erityisesti osallistamista, yksinkertaisuuden voimaa ja digitaalisia fasilitointitekniikoitamme. Alla on jaottelu ja lyhyt kuvaus tarpeista ja palveluistamme.

Ongelma: Ihmiset eivät ota vastuuta muutoksen tekemisestä, uusiutumisesta ja uusista tavoitteista, jolloin strategia ei toteudu.

Ratkaisu: Tarjoamme prosessin, jossa koko henkilöstö on alusta pitäen mukana keksimässä ratkaisuja – todetaan yhdessä, minne halutaan mennä, jolloin arki muuttuu automaattisesti ihmisten sisäistäessä uuden suunnan. Prosessi hoidetaan nettikyselyillä, keskusteluilla ja haastatteluilla.

Strategian luonnin ja toimeenpanon fasilitointi

Ongelma: Asiat tehdään aina vanhalla, totutulla tavalla, vaikka tarvittaisiin tuoreutta ja uutta laatua lähestymistapaan. Oma fasilitointi on työlästä ja vaatii myös ammattitaitoa. Kokouksissa on hyvää keskustelua, joka tuottaa usein vain vähän lopputulemia ja johtopäätöksiä… 

Ratkaisu: On vaikeaa ajatella ulos uomasta, kun vanhat lukot rajoittavat. Hyväkin asia jää huomiotta, jos ”väärä” ihminen esittää sen. Rdigo haastaa ajattelun ja vie sen ulos mukavuusalueelta. Harha-askeleiden riski pienenee pitkän liiketoiminnassa hankitun seniorikokemuksemme ansiosta.

Strategian haastamisella pehmeät kohdat esille

Ongelma: Usein strategia tuntuu verekseltään tosi hyvältä, mutta se ei jostain syystä lähde toteutumaan. Syynä voi olla strategian elinkaaren 7 ansaa, johon kuka tahansa astuu yllättävän helposti.

Ratkaisu: Rdigo osaa haastaa strategiasi siten, että sen kova ydin kirkastuu. Esitämme tehokkaiksi todetut, perimmäiset kysymykset, joiden avulla tunnistamme strategian pehmeät kohdat. Ohjeistamme toimitusjohtajan tai liiketoimintayksiköiden vetäjien kirjoittamaan strategian tarinaksi. Annamme palautteen kahden kesken ja kehittämme tarinan kirkkautta.

Strategian yksinkertaistaminen ja kiteyttäminen

Ongelma: Strategia tuntuu monimutkaiselta, koska se on liian korkealentoinen, tai täynnä abstrakteja termejä. Usein mielikuvat ovat vaikeaselkoisia ja kaukana ihmisten todellisuudesta. Tästä johtuen strategiaa ei ymmärrä tai muista. Kun strategiaa ei koeta olennaiseksi, sitä ei toteuteta.

Ratkaisu: Teemme kiperät, mutta tarpeelliset kysymykset ytimen esiin kaivamiseksi. Kiteytämme ja keitämme kasaan ison materiaalin. Autamme kirjaamaan strategian yhdelle sivulle – Strategy 1Pageriin, jossa vain kova ydin jää jäljelle.

Hallitus mukaan strategiatyöhön

Ongelma: Hallituksen näkemys toiminnan suunnasta jää helposti tarkistamatta prosessin alussa. Hallituksen jäsenillä voi olla erilaisia odotuksia kuin mitä toimiva johto ajattelee. 

Ratkaisu: Hallitus otetaan mukaan työskentelyyn prosessin alussa, keskellä ja lopussa. Tällä varmistetaan että hallituksen näkemys on läsnä ja että toimiva johto vie yritystä hallituksen määrittelemään suuntaan. 

Gäppi strategian ja tavoitteiden välillä

Ongelma: Usein hienosti muotoillun strategian ja arjen tekemisen väliin jää gäppi. Tavoitteiden asettaminen jää helposti taka-alalle ja ketju katkeaa, jolloin toiminnan suunta ei käänny toivotusti. 

Ratkaisu: Autamme sulkemaan gäpin ja integroimaan strategian arjen tekemisiin. Strategiset ja operatiiviset tavoitteet kerätään samaan työpinoon, tehtävät priorisoidaan (sprinttijohtaminen), jolloin aktiivinen työpino pienenee. Katkeamaton ketju mahdollistaa omiin tavoitteisiin ja tekemisiin keskittymisen ja strategia alkaa toteutua vauhdilla. Lisäksi katselmoimme kokouskäytännön, jotta ihmiset osallistetaan oikealla tavalla. (kts. osallistaminen).

Strategiaprojektien johtaminen

Ongelma: Projekteja on liikaa, eikä kellään ole selvää kuvaa siitä, mitä kaikkea ollaan tekemässä. Strategiset projektit sekoittuvat muiden joukkoon. Priorisointi ei toimi – energia jakautuu liian moneen asiaan ja tärkeimmät projektit viivästyvät, koska resurssit eivät riitä.

Ratkaisu: Projektisalkun siivous ja priorisointi. On olemassa uskomus, että resursseja käytetään viisaammin kun ne ovat keskitetysti hallittuja – minkä ajatuksen haluamme haastaa. Vain 40% strategian toimeenpanosta vaatii projektin, 60% tehdään linjassa työtapojen päivittämisellä. On hyvä pystyttää erillinen Strateginen PMO, joka varmistaa, että sovitut asiat ovat käynnissä. Se arvioi vaikuttavuutta ja katsoo että projektin tavoite ei paisu.

Työtapojen uudistamisen fasilitointi

Ongelma: Strategia ei jalkaudu. Laiva ei käänny riittävän nopeasti. Silti uskotaan, että strategia toteutuu projekteilla.

Ratkaisu: Käynnistämme rinnakkain kaikkien tiimien omat pienet strategian tulkitsemisprosessit. Jokainen tiimi tunnistaa kahdessa viikossa, mikä uusi työtapa on ensiaskel strategian suuntaan. Tiimi seuraa omien työtapojensa uudistamista liikennevaloin puhelimella – kts. LATO Strategy Tool. Rdigo auttaa kirjaamaan tavoitteet ja toimenpiteet välineeseen oikealla tarkkuustasolla.

Näin laitat strategian tulille
Helikopteri

1. Ajatukselle korkeus

Nousemalla yhdessä korkealle näemme mitä todella pitää tehdä. Haastamme uskomuksia – kuplat puhkeavat. Kun ihmiset avaavat ajatuksensa, kunkin ensiaskel tulevaisuuteen on otettu. Se on edellytys uudelle. 

Merkitys suunta sektori

2. Merkitys ja suunta

Kirkasta merkitys asiakkaille ja henkilöstölle – syntyy suunta strategialle. Silloin fokus ja läpimurtotavoitteet kiteytyvät. Yhteinen näkemys juurtuu mieliin ja innostus lähteä yhteiselle matkalle tarttuu. 

3. Kilpailuetu fokukseen

Useimmilla yrityksellä ei ole merkittävää kilpailuetua. Strategian tehtävä on vahvistaa kilpailuetua, eli hioa timantteja. Selvitä omat timanttisi ja määrittele ne strategian fokuksiksi. Kiteytä strategia yhdelle sivulle, Strategy 1Pagerille.

Konsulttimme

Markus Westerlund

Markus Westerlund, CEO, Senior Partner

Markus on strategian ja asiakkuuksien hallinnan ammattilainen ja perusti Rdigon vuonna 2007.

Ennen sitä hän työskenteli 10 vuotta konsulttiyhtiö Vectian toimitusjohtajana. Hänellä on myös pitkä ura ICT-alalla, kansainvälisessä myynnissä, markkinoinnissa ja liiketoiminnan kehittämisessä mm. Nokiassa ja ICL:ssä. Markuksen erityistaito on muokata innovatiivisia konsepteja yksinkertaiseen, käytännönläheiseen ja toteuttamiskelpoiseen muotoon. Hän on ollut uuden teknologian hyödyntämisen pioneeri erikoisalana. Erikoisalana on nyt koko henkilöstön mukaan ottaminen strategian pohtimiseen, kiitos teknologian. 

Markuksella on yhtä pitkä menestys vapaa-ajan urallaan kuoronjohtajana.

Soita 05067030, mailaa tai varaa aika sitoumuksetta Markuksen kalenterista.

Erkki Kari-Koskinen

Erkki Kari-Koskinen, Senior Partner

Strateginen ajattelu ja johtaminen on aina ollut Erkin intohimo työelämässä. Hän on omistanut suuren osan elämästään strategiatyöhön löytääkseen yrityksille kestävää kilpailuetua, uusia kasvupolkuja ja parempaa kannattavuutta.

Erkillä on 10 vuoden kokemus yritysten ylimmän johdon konsulttina ja on ohjannut menestyksekkäästi yli 120 strategiaprojektia ja muutoshanketta. Ennen konsulttiuraa hän toimi tulosvastuullisena johtajana 20 vuotta, mukaan lukien 12 vuotta miljardiluokan yrityksen ylimmässä johdossa. Erkki on syventynyt strategioiden luontiin ja toteutukseen eri rooleissa jo 25 vuoden ajan.

”Toimintatapani on vahvasti osallistava, työ tehdään tiimeissä hyvällä fiiliksellä ja ihmisiä innostaen. Kun haluat nostaa yrityksesi strategisen ajattelun uudelle tasolle, löytää parempaa kilpailuetua ja luoda uuden strategian, olen täällä auttamassa. ”

Soita 050 453 6547, mailaa tai varaa aika suoraan Erkin kalenterista.

Veli-Matti Savo

Veli-Matti Savo, Senior Partner

Veli-Mattin intohimo on rakentaa kestävää menestystä strategioiden avulla, jotka keskittyvät ensisijaisesti asiakkaan hyötyyn. Hän on tunnettu kyvystään yhdistää syvällinen strateginen näkemys konkreettisiin toimenpiteisiin ja ihmiskeskeiseen lähestymistapaan. Tekoäly avaa parhaillaan uusia horisontteja, syventäen ja monipuolisten strategista näkemystämme entisestään.

Vuosikymmenien kansainvälisen liikkeenjohdon kokemus, erityisesti Martelassa ja Parocissa, kattaen tehtäviä kuten yksikönjohtaja, toimitusjohtaja ja maajohtaja, ovat antaneet Veli-Matille vankan pohjan. Hän on toiminut strategiakonsulttina useilla sektoreilla, mukaan lukien teknologia, rakennus, palvelut ja energia, sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Veli-Matti on aktiivinen hallitustyön puolestapuhuja ja toimii itsekin useissa hallituksissa. Henkilökohtainen lähestymistapa ja sitoutuminen asiakkaan menestykseen tekevät hänestä arvostetun strategia-alan kumppanin. Vapaa-ajallaan hän nauttii purjehduksesta perheensä kanssa.

Soita 0400 688 535, mailaa tai varaa aika suoraan Veli-Matin kalenterista.
Staffan Eriksson

Staffan Eriksson, Senior Partner

Staffan on urallaan ollut mukana lukuisissa ICT- ja palveluliiketoiminnan menestystarinoissa ja toiminut näissä sekä toimitusjohtajana että hallituksen puheenjohtajan roolissa.

Kokemusta löytyy sekä globaalien pörssiyritysten että paikallisten start-up yritysten kasvu- ja muutoshankkeista. Strategian toteutuksessa Staffan suosii MWB- (Must Win Battles) tai OKR-mallin (Objectives and Key Results) soveltamista.

Vapaa-ajallaan Staffan harrastaa purjehtimista joko kilpailuhenkisesti kilpaillen tai leppoisastiperheen kanssa.

Soita Staffanille 040 527 2268 tai mailaa tai varaa aika suoraan Staffanin kalenterista.
Oskar Westerlund

Oskar Westerlund, Partner

Oskar on kokenut strategiakonsultti ja digi- ja tekoälyaikakauden ammattilainen, joka on vaikuttanut strategiatyöhön vuodesta 2015 lähtien. Hänellä on laaja kokemus yli 30 projektista, joista yli 20 strategiaprojektia eri toimialoilla. Oskar on toiminut strategisen johtamisen, suunnittelun ja toteutuksen parissa, korostaen pitkän tähtäimen strategista ajattelua ja omavaraisuutta.

Vankkaa kokemusta löytyy digitaali- ja tekoälyprojekteista kattaen teköälyyn liittyvää kehitystä, web-kehitystä, hakukoneoptimointia, nettikurssien rakentamista sekä markkinointityötä. Hän on myös vahvasti sitoutunut sisäiseen yrittäjyyteen.

Oskar on suorittanut myös maatalouden perustutkinnon ja viettää vapaa-aikaansa mielellään luonnon helmassa ja mehiläisten hoidon parissa. 

Soita Oskarille 050 375 3479 tai mailaa 

Senior Advisors

Bo Harald

Board Professional

Anne Laakso

Digital Business, Marketing, Communications

Kari J. Mäkelä

Board Professional, Investor

Tom Liljeström

Board Professional

Sami Lindström

Managing City Counsel,
City of Helsinki

Riikka Yli-Leskijärvi

HR Director, Versowood Oy

Juha Heikinheimo

Board Professional

Timo Ronkainen

NestorPartners, Senior Advisor

Ari Vanhanen

CEO Colliers Oy,
Board Professional

Jouni Koistinen

CEO Coco Invest Oy,
Digistrategist

Markus Torppi New

Markus Torkki

Chairman Somic Oy

Antti Kylliäinen

CEO Lykeion Oy

Liity sinäkin yli 4000 strategiafriikin joukkoon!

Haluatko olla ensimmäisten joukossa kuulemassa markkinoiden uusimmista oivalluksista ja parhaimmista vinkeistä? Tilaa jo monen muun "strategiafriikin" tavoin Rdigon Minuuttivideot maksutta. Saat kerran viikossa minuutin inspiroivan vinkin strategian luontiin ja toteutukseen.

Olemme kokeneiden strategiakonsulttien ja partnereiden tiimi. Teemme kädet savessa työtä voittavan strategian löytämiseksi koko organisaation innostamisen kautta. Käyttämämme välineet tekevät vetämistämme workshopeista poikkeuksellisen tuloksekkaita. Saatat hämmästyä!

Rdigo

Rdigo Oy
Uudenmaankatu 2 C 19
00120 Helsinki 

Keitä olemme
Tietosuojaselosteemme
Copyright 2020 – Rdigo

Verkkolaskuosoite
003721208580 OpusCapita Solutions Oy 0037212085800

Laskut sähköpostilla markus.westerlund@rdigo.com

Tilaa maksuton eKirja.