Ei johdeta läpinäkyvästi

Toinen virhe strategiaprosessissa on se, että ei johdeta läpinäkyvästi. Läpinäkyvä johtaminen on äärimmäisen tärkeää! Muuten johtaminen tapahtuu ikään kuin sokkona.

Virhe - ei johdeta läpinäkyvästi

Osaamme yrityksissä jo aika hyvin vastuuttaa ja jakaa tehtäviä. Se kuuluu arkeen.

Vastuuttaminen siiloihin

Mutta sitten tulee kysymys missä eri toteutusprojektit menevät? Kokouksessa johtaja kysyy tämän kysymyksen, ja ihmisraukat joutuvat valmistelemaan Powerpointteja monta tuntia, jotta ne ovat tarpeeksi hienoja esitettäväksi. Tällaisessa arjessa tieto ei kulje. Mutta, nyt on onneksi tullut teknologia joka mahdollistaa automaattisen raportoitumisen.

Siilot raportoivat missä mennään

EI SIIS NÄIN!

Koska tiedon saa raportoitumaan automaattisesti, ei laiteta aikaa turhaan rutiiniraportointiin. Se hoituu.

Ei siiloraportointia vaan läpinäkyvyyttä
Läpinäkyvyys nostaa motivaatiota ja tehoa'

Toimitaan läpinäkyvästi. Jos joku haluaa katsoa mitä toinen tiimi tekee, hän voi sen nähdä! Kun suuri kuva on selvä, sitten voi pureutua pienempiin asioihin. Jos omassa työssäni tarvitsen tietoa naapurin työn edistymisestä, voin seurata missä hänen tiiminsä menee.

Ohjaustaulu luo läpinäkyvyyttä

Strategian ohjaustaulu on keskeinen johtamisväline

Käytännössä tämä tarkoittaa, että tiimillä on oman työn elävä ohjaustaulu. Johtoryhmällä on koko strategian ohjaustaulu. Sitä pystyy sekä johtoryhmä että muut ryhmät katsomaan. Voimme siis aivan hyvin seurata keskeisiä fokusalueita ja niiden tavoitteita yhteisellä ohjaustaululla. Ei niin, että tehdään Exceli jossain nurkassa. Lopeta Excel-johtaminen ja siirry ohjaustaululla yhteisen työpinnan johtamiseen! Jos johtaminen ei ole läpinäkyvää, ohjaustaulun avulla koko jutusta tulee läpinäkyvä!

Laita strategia tulille!🔥

👉 Jos haluat pysyä ajan tasalla uusimmista keisseistä ja ahaa-elämyksistä, liity Johdon VIP-listalle!

Markus Westerlund on Rdigon perustaja ja strategiakonsultti. Hän on 25 vuoden aikana fasilitoinut toistasataa strategiaprosessia, ensiksi asiakkuusstrategioita vuosina 1996-2007 Vectia Oy:n toimitusjohtajana ja vuodesta 2007 liiketoimintastrategioita Rdigossa. Corporate uransa hän teki Nokian palveluksessa ensin tietoliikennepuolella ja sitten IT puolella Nokia/ICL Datassa. Markus on DI.

Rdigo on senioripartnerien strategia boutique. Erikoisuutena on laajasti osallistava strategiaprosessi tehokasta digifasilitointia hyödyntäen, nykyajatusten voimakas haastaminen, strategian yksinkertaistaminen ja ketterä strategian implementointi.

Rdigo

Copyright 2022 – Rdigo Oy

Kiinnostiko blogi?

Jos teema kiinnosti, niin voimme hyvin jutella hetken.  Tästä voit kätevästi varata ajan. Voin kertoa keisseistä.

Markus Westerlund